Επιστημονικά ενδιαφέροντα Εκτύπωση

 

 

 

 

Θέματα Πληροφόρησης

ΕΛΟΤ / ΤΕ22 "Τεκμηρίωση"

 "Τεχνικές βιβλιοθήκες και τεχνική πληροφόρηση: μερικά σημεία για το ρόλο και τη σημασία τους" , http://www.goethe.de/mmo/priv/7002206-STANDARD.pdf  (στο ηλεκτρονικό περιοδικό  Συνεργασία http://www.goethe.de/ins/gr/lp/prj/syn/ozs/oa3/elindex.htm).

Θέματα Ορολογίας

Ιστορία των Ελλήνων Μηχανικών

.