Κατερίνα Τοράκη – Katerina Toraki

Κατερίνα Τοράκη – Katerina Toraki Ανακοινώσεις – Άρθρα – Παρουσιάσεις

Ανακοινώσεις – Άρθρα – Παρουσιάσεις

Markantonatou, S., Toraki, K., Stamou, V., & Pavlidis, G. (2021). The semantic and syntactic ingredients of Greek dish names: Are compounds a main choice? Open Linguistics, 7(1), 116–135. https://doi.org/10.1515/opli-2021-0009

Markantonatou, S., Toraki, K., Minos, P., Vacalopoulou, A., Stamou, V. and Pavlidis, G. (2021). “AMAΛΘΕΙA: A Dish-Driven Ontology in the Food Domain” Data 6, no. 4: 41. https://doi.org/10.3390/data6040041.

Τοράκη, Κ. (2021). Εισαγωγή στην Ορολογία. Παρουσίαση στο προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης, 16 Απριλίου.

Τοράκη, Κ. (2021). Τυποποίηση: βασικές αρχές, λειτουργίες και τυποποιητικά προϊόντα. Παρουσίαση στο προσωπικό της Εθνικής Βιβλιοθήκης, 14 Απριλίου.

Τοράκη, Κ. (2021). Ορολογία: Γενικές αρχές, Ορολογία και Βιβλιοθήκες. Σεμινάριο Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης, 5 Απριλίου.

Τοράκη, Κ. (2021). Ορολογία, ορολογική εργασία και ορολογική πολιτική. Στο: «Ορολογία και Ορολογικοί Πόροι – Η κατάσταση στην Ελλάδα το 2021», Ημερίδα Ορολογίας της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021. (παρουσίαση)

Toraki, Κ., Markantonatou, S., Vacalopoulou, A., Minos, P., Pavlidis, G. (2020). Issues in linking a thesaurus of Macedonian and Thracian gastronomy with the Langual system. In: Proceedings of the XIX EURALEX International Congress: Lexicography for Inclusion. Alexandroupolis, Greece. (paper)

Pavlidis, G., Markantonatou, S., Toraki, K., Vacalopoulou, A., Strouthopoulos, C., Varsamis, D., Tsimpiris, A., Mouroutsos, S., Kiourt, C., Sevetlidis, V., & Minos, P. (2020). AI in gastronomic tourism. In: Proceedings of the 2nd International Conference on Advances in Signal Processing and Artificial Intelligence. International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L.S. L., Berlin, Germany, ISBN: 978-84-09-21931-5. (paper)

Τοράκη, Κ. (2019). Ιατρική και τεχνική ορολογία: ομοιότητες και διαφορές και μια αναφορά στον Βύρωνα Σάμιο. Στο: Η ορολογία της ιατρικής, χτες–σήμερα–αύριο. Ανοικτή συζήτηση στο πλαίσιο του 12ου Συνεδρίου ΕΛΕΤΟ, Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2019. (παρουσίαση)

Μαρκαντωνάτου, Σ., Βακαλοπούλου Α., Μίνος Π., Τοράκη, Κ. και Παυλίδης Γ. (2019). Θησαυρός γαστρονομίας της Μακεδονίας και της Θράκης. Στο: 12ο Συνέδριο “Ελληνική γλώσσα και Ορολογία”, ΕΛΕΤΟ, Αθήνα 7-9 Νοεμβρίου 2019. (κείμενο, παρουσίαση).

Τοράκη, Κ. (2019). Τεχνολογική κληρονομιά, συλλογική μνήμη και βιβλιοθήκες: το παράδειγμα και η συμβολή της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ. Στο:Βιβλιοθήκη ΤΕΕ: Όψεις του 20ου αιώνα μέσα από τις διαφημίσεις στα περιοδικά του ΤΕΕ. Ημερίδα ΤΕΕ, 21 Ιανουαρίου 2019. (εισήγηση, παρουσίαση)

Vacalopoulou A., Markantonatou S., Toraki K., Minos P. (2019) Open-Access Resource for the Management and Promotion of Greek Museums with Folk Exhibits. In: Kavoura A., Kefallonitis E., Giovanis A. (eds) Strategic Innovative Marketing and Tourism. Springer Proceedings in Business and Economics. Springer, Cham. (abstract)

Vacalopoulou, A., Markantonatou, S., Toraki, K. and Minos, P. (2019). Openly Available Resource for the Management and Promotion of Museum Exhibits: The Case of Greek Museums with Folk Exhibits. International Journal of Computational Methods in Heritage Science, 3(1) January-June 2019. (abstract)

Τοράκη, Κ. (2018). Βιβλιοθήκες και ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες. Στο: Διάλεξη στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για το μάθημα «Αξιοποίηση ηλεκτρονικών πόρων στη Νεοελληνική Φιλολογία – Digital Humanities», Καλαμάτα, 14 Νοεμβρίου 2018. (παρουσίαση)

Τοράκη, Κ. (2018). Ορολογικοί πόροι – Τυποποίηση ορολογίας – Ορολογική πολιτική. Στο: Ημερίδα Ορολογίας, «Ορολογία και ορολογικοί πόροι – Οι απαιτήσεις για σύγχρονη ελληνική επιστημονική ορολογία και η ανάγκη ενεργοποίησης των ειδικών», ΕΛΕΤΟ–ΕΛΟΤ/ΤΕ21–ΕΔΟ, 8 Νοεμβρίου 2018. (παρουσίαση)

Vacalopoulou, A., Markantonatou, S., Toraki, K. and Minos, P. (2018). Openly available resource for the management and promotion of museum exhibits: the case of Greek museums with folk exhibits. In: ICSIMAT Proceedings, Springer. (paper)

Τοράκη, Κ. (2017). Ορολογία, οντολογία και οντοορολογία: επισκόπηση των εννοιών και συζήτηση για τη σχέση μεταξύ τους. Στο:·11οΣυνέδριο ΕΛΕΤΟ, Αθήνα 9-11 Νοεμβρίου 2017. (εισήγησηπαρουσίαση)

Toraki, K. (2017) “Boasts and words beauty”: the language in literature from a reader’s perspective. In: “Language and terminology in literature” Roundtable, ELETO 11th ConferenceAthens, Greece, 11 November 2017. Paper   Presentation

Τοράκη, Κ. (2016) Για την ανάγνωση μερικές σκέψεις με αφορμή το βιβλίο του Νίκου Σιδέρη “Η αναγκαιότητα της ανάγνωσης”. Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2016 (πολυχώρος Αίτιον).·κείμενο

Τοράκη, Κ. & Χατζημαρή, Στ. (2015).·Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συµβολή του ISO και του ΕΛΟΤ. Στο: “∆ιεθνή πρότυπα περιγραφής: Η εφαρµογή τους στην αρχειακή πρακτική”,·Σεμινάριο ΕΑΕ – ΠΙΟΠ, Θεσσαλονίκη, 27 Νοεμβρίου 2015. εισήγηση ·παρουσίαση

Τοράκη, Κ. (2015). Ευρετήρια και γλωσσάρια.·Διάλεξη στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, 18 Νοεμβρίου 2015. εισήγηση ·παρουσίαση

Τοράκη, Κ. (2015). Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες. Διάλεξη στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, 18 Μαϊου 2015. ·http://www.toraki.gr/ionio/toraki_typop_180515.pdf.

Τοράκη, Κ. (2015). Όργανα τυποποίησης και ορολογίας, ISO TC 37, ΕΛΟΤ 21, και Ελληνική Εταιρία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ). Βασικά πρότυπα ορολογίας. Στο:  «Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση», Σεμινάριο κατάρτισης νέων μεταφραστών, στο πλαίσιο του προγράμματος Translating Europe Forum της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης,   Αθήνα,  30 Μαίου 2015.

Τοράκη, κ. (2015). Ορογραφία, ορολογικά προϊόντα και δεδομένα. Βάσεις ορολογικών δεδομένων, άλλοι ορολογικοί πόροι. Ειδική ορολογία και ειδικοί πεδίου. Αξιολόγηση ορολογικών πόρων. Συνοπτική παρουσίαση των σχετικών προτύπων. Στο:  «Ποιότητα ορολογικών εργασιών στη μετάφραση», Σεμινάριο κατάρτισης νέων μεταφραστών, στο πλαίσιο του προγράμματος Translating Europe Forum της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης,    Αθήνα,  29 Μαίου 2015.

Τοράκη, Κ. (2015). Τυποποίηση, Ορολογία και Βιβλιοθήκες. Διάλεξη στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιόνιου Πανεπιστημίου, 18 Μαϊου 2015.·(παρουσίαση).

Τοράκη, Κ. & Χατζημαρή Στ. (2014). Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISO και του ΕΛΟΤ. Στο: «Διεθνή πρότυπα περιγραφής: η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική», Σεμινάριο ΕΑΕ – ΠΙΟΠ, 5-9 Μαίου 2014.κείμενο ·παρουσίαση·

Τοράκη, Κ. (2014). Χημική ορολογία, τυποποίηση και η συμβολή της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ21. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημικής Ονοματολογίας και Ορολογίας, 22 Φεβρουαρίου 2014. κείμενο  παρουσίαση

Τοράκη, Κ. (επιμ.) (2013).“Οι Εθνικές Γλώσσες και η Ορολογία στην Ανώτατη Εκπαίδευση,στην Επιστήμη & στην Τεχνολογία” (περιλήψεις). Στο: Ημερίδα EAFT – ΕΛΕΤΟ, Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2013. κείμενο

Τοράκη, Κ. και Χατζημαρή Στ. (2013). Η τυποποίηση της ορολογίας στον τομέα της πληροφόρησης: ανάγκη ή υπερβολή; 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013. εισήγηση  παρουσίαση

Τοράκη, Κ. Γλωσσικό ζήτημα και επιστημονική ορολογία: μια διερεύνηση διαδρομών και συναντήσεων, 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011. (εισήγησηπαρουσίαση

Κατσογιάννου, Μ. & Τοράκη, Κ. Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία – Ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ, 8ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 10-12 Νοεμβρίου 2011. (εισήγηση)

Προσωρινά από εδώ

 Συνέδρια και ημερίδες του ΤΕΕ όπως: Συνέδριο Βιομηχανίας (1981), Προσυνέδρια στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και 1ο Συνέδριο Πληροφορικής (1984), ημερίδα για την πληροφορική στην πληροφόρηση (1984) και ημερίδα για το ρόλο του ηλεκτρονικού μηχανικού στη δεκαετία 85-95 (1986).Η σημασία και ο ρόλος της επιστημονικοτεχνικής πληροφόρησης στη σημερινή εποχή. 5ο Συνέδριο ΕΕΒ, Αθήνα, 1984.«Αυτοματοποίηση στη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης ΤΕΕ», 6ο Συνέδριο ΕΕΒ, Αθήνα, 1990. “Δίκτυα Βιβλιοθηκών: Γενική παρουσίαση”.Ημερίδα ΤΕΕ «Δίκτυα και OSI», Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1994. “Σύστημα θεματικής ταξινόμησης στη Βιβλιοθήκη ΤΕΕ”. Ημερίδα ΕΕΒ “Προσέγγιση του θέματος δημιουργίας θησαυρού”, Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 1994. “Ανάπτυξη ενός πανελλαδικού συστήματος βιβλιοθηκών ΤΕΕ”.Συνέδριο ΕΕΒ, περ.τμ. Β.Ελλ., InfoLibrary ’95, Θεσσαλονίκη, 20-21 Μαίου 1995. Batzias, F. Toraki, K. “A New Tool for Information retrieval through an Inter-Intra-Bank Network”, Συνέδριο ΤΕΙ Πειραιά Netties 95, Νοέμβριος 1995. «Εικονικές βιβλιοθήκες και ο ρόλος τους στην ηλεκτρονική εποχή.

TopBack to Top